xem phim ban di chuc bi an tap 3

xem phim ban di chuc bi an

ến hành với việc tất cả các thành viên thường vụ bày tỏ quan điểm về các nội dung mà tổng bí thư đưa ra.

Những vị lão thành cách mạng như Dương Thượng Côn, Vạn Lý và Bạc Nhất Ba, được mời tham dự và phát biểu ý kiến. Sau khi nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình rời khỏi Ủy ban Thường vụ năm 1987, ông không bao giờ tham dự những cuộc họp như thế này nữa, nhưng những trợ lý của ông luôn xuất hiện và ghi chép kỹ lưỡng.

Phòng họp rộng khoảng 100 m2 và có chiếc bàn hình chữ nhật dài khoảng 5-6 m.xem phim ban di chuc bi an Tổng bí thư luôn luôn ngồi ở vị trí quan trọng nhất trong khi các thành viên khác có thể ngồi đâu tùy theo ý muốn. Các trợ lý ngồi tại hàng ghế kê sát tường.

Nguyên tắc của các cuộc họp là nhất trí. Nếu có ý kiến phản đối thì có thể sửa đổi đề xuất ban đầu. Nếu không thống nhất được ý kiến, tổng bí thư sẽ nói “fangqi” (bỏ qua) và vấn đề sẽ được quyết định sau.

Ông Bào kể rằng trong 9 năm ông tham dự các cuộc họp, chưa có trường hợp nào quyết định được ban hành dựa trên nguyên tắc đa số, mà hoàn toàn dựa trên sự nhất trí. Đây là truyền thống được đặt ra để ngăn chặn sự chia rẽ trong nội bộ các nhà lãnh đạo hàng đầu của đảng.

Vì không bỏ phiếu theo nguyên tắc đa số, nên các lãnh đạo thời đó chỉ có một sự lựa chọn là làm theo ý kiến mà lãnh đạo cao nhất đưa ra mỗi khi có các ý kiến khác biệt.xem phim ban di chuc bi an

Bài viết liên quan:
Theo dõi bài viết hay này!.