xem phim mặt nạ hoa hông tập 35

xem phim mặt nạ hoa hông tập 35

click vô đây xem phim >> xem phim mat na hoa hong

Căn cơ Tụ Tinh tông sâu hơn Đông Dao thắng địa, hộ sơn pháp trận là Tinh vẫn đại trận, phát động là vô số ngân quang từ không trung rơi xuống, mỗi dải uy lực ngang với kim đan hà quang của tu sĩ Kim đan tam trọng. Không có tu vi Kim đan ngũ trọng trở lên không thể chống nổi Tinh vẫn đại trận.”

“Hộ sơn pháp trận của tông môn như Thiên Nhất môn, Lạc Nguyệt tông, các hạ có hiểu không?” Ngụy Tác lại hỏi Trường Phong chân nhân.

“Hộ sơn pháp trận Thiên Nhất môn là ‘Quy nhất’, của Lạc Nguyệt tông là ‘Thực nguyệt’, uy năng đều không dưới ‘Tinh vẫn’ pháp trận của Tụ Tinh tông, trận nhãn đều bố trí tại cấm địa, có trưởng lão trấn thủ, trừ bản môn tông chủ thì không ai vào được.” Trường Phong chân nhân thở dốc, đáp.

Ngụy Tác hơi trầm ngâm.

Trường Phong chân nhân trả lời không xem phim mặt nạ hoa hông khiến gã bất ngờ. Gã đã ở Hải Tiên tông khá lâu, biết thực lực tu sĩ của một tông môn và uy năng hộ sơn pháp trận khác nhau. Tuyệt đại đa số hộ sơn pháp trận do cao giai tu sĩ của một tông môn qua vô số đời bổ sung hoàn thiện, trong số này có tu sĩ Kim đan tam, tứ trọng trở lên, thậm chí Thần huyền cảnh. Hải Tiên tông chỉ có một Kim đan kỳ đại tu sĩ như Hiên Viên lão tổ, nhưng nhiều uy năng pháp trận, cấm chế hoàn toàn siêu việt thần thông của Kim đan tu sĩ, tuyệt đại bộ phận thì cả Hiên Viên lão tổ cũng không thể bố trí lại hay phá hoại.

Sơn môn một tông phái là cái mai rùa chắc chắn nhất, đánh bại tông môn đó và đánh lên sơn môn, diệt môn lại là việc khác. Pháp trận của nhiều tông môn thậm chí có thủ đoạn ngọc thạch câu phần.

Vì thế nhiều thượng cổ tông môn triệt để suy bại, thậm chí truyền thừa đoạn tuyệt, nhưng sơn môn vãn còn giữ lại được di tích.

Vì các tông môn đó có nhiều trận pháp, cấm chế đáng sợ, đừng nói tu sĩ tông môn khác, dù tu sĩ chính tông môn mình hủy hoại, cũng không hủy hoại được.

Đối với Ngụy Tác, Đổng Diệu Chân vẫn là mối uy hiếp lớn, xuát thân từ tầng lớp tu sĩ thấp nhất Linh Nhạc thành nên gã lại hiểu hơn ai hết cần phải trảm thảo trừ căn, gã cũng hiếu kỳ với môn công pháp của Đổng Diệu Chân, tấn công sơn môn khẳng định không xong, phải tính cách khác.

Gã định bức hỏi Trường Phong chân nhân những việc cần biết rồi giải quyết dứt điểm. Tuy kim đan của lão đã bị gã đoạt, tu vi và thực lực của lão không đáng sợ nhưng tu sĩ Kim đan kỳ vẫn là tu sĩ Kim đan kỳ, lão đào tẩu được thì chưa biết chừng sẽ rất phiền hà.

Ngẫm nghĩ một lúc gã lại đổi ý. Kim đan đại tu sĩ như Trường Phong chân nhân vốn mất tám mươi một trăm năm mới tu thành tất sẽ biết rộng, lục bào lão đầu của gã biết nhiều hơn Trường Phong chân nhân không rõ bao nhiêu lần, nhưng lão chỉ biết đến thượng cổ tu đạo giới, còn Trường Phong chân nhân biết đến những thứ của hiện tại, quan trọng nhất Trường Phong chân nhân còn ở Thiên Huyền đại lục nam bộ, là mặt nạ hoa hông tập 35 địa đầu xà nên hiểu quá rõ những thành trì gần đây. Ngụy Tác sẽ còn ở Thiên Huyền đại lục nên Trường Phong chân nhân trong mắt gã lại rất có giá trị.

Bài viết liên quan:
Theo dõi bài viết hay này!.