xem phim xin còn mãi yêu em todaytv tập 1 tập 2 tập 3 tập 4 tập 5 tập 6 tập 7 tập 8 tập 9 tập 10

xem phim xin còn mãi yêu em todaytv tập 1 tập 2 tập 3 tập 4 tập 5 tập 6 tập 7 tập 8 tập 9 tập 10

Lục bào lão đầu mệt mỏi không kém gì Ngụy Tác lúc mới luyện hoàn xong, xem ra tổn hao nguyên khí phải nghỉ ngơi mười bữa nửa tháng, ngày ngày uống máu Hỏa hạt mới bồi bồ được. Ngụy Tác lại vô cùng cảm trước thuật pháp trong tấm thanh sắc ngọc phù này.

 

click xem phim tại đây >>>> phim xin con mãi yêu em

 

Vọng khí thuật, tu sĩ Thần hải cảnh lưỡng trọng trở lên đều có thể tu luyện, thi triển là nhìn rõ chân nguyên tu vi và đẳng cấp công pháp đại khái của tu sĩ cao hơn mình hai cấp.

Vốn gã hi vọng Thanh ngọc thuật phù này ghi lại môn thuật pháp có hiệu quả phòng ngự rất cao của Lâm Đạo Nhất là “Bạch thủy tráo”. Gã chưa từng luyện một môn thuật pháp phòng ngự nào, đều dựa vào phòng ngự phù lục để phòng thân.

Thổ thuẫn bảo phù đã dùng nốt lần cuối, biến thành vô hiệu, pháp khí phòng hộ trên mình gã chỉ còn Linh thiên ngọc bội dùng được hai lần nữa và Phong bá ngọc phù của Lâm Đạo Nhất còn dùng được năm lần. Bất quá mấy tấm phòng ngự phù lục này là tiêu hao phẩm, vạn nhất hao tận hết, gã không có thuật pháp phòng ngự thì khá nguy hiểm.

Không ngờ thanh sắc ngọc phù còn lại của Lâm Đạo Nhất lại ghi một môn thuật pháp khác, Thái ất Vọng khí thuật.

Tuy không phải thuật pháp phòng ngự, Vọng khí thuật này cũng không thể so với mấy loại đỉnh cấp Vọng khí thuật pháp của Thiên Huyền đại lục nhưng với Ngụy Tác cũng đã phi thường hữu dụng.

Dùng môn Vọng khí thuật này mà không nhận ra nông sâu của tu sĩ nào thì khẳng định phim xin con mãi yêu em todaytv  lợi hại hơn gã không chỉ một hai cấp, lúc đó cố gắng không chạm vào là được.

Có thêm một môn thuật pháp này, vô hình trung có thêm vốn giữ mạng.

Gã hiện không thiếu linh thạch tu luyện, với một tu sĩ, tu vi hvà thuật pháp cao thấp thế nào mới là gốc, là trọng yếu nhất, còn hộp ngọc nghi là Bảo nguyên ngọc hạp nhất thời không biết rõ công hiệu, đợi đến mai xem Ngân chúc thảo trong đó có tươi nguyên không mới đoán được. Nên g

Bài viết liên quan:
Theo dõi bài viết hay này!.